Rejsevaccination

Vi fokuserer på at levere den bedste lægehjælp og service i vores klinik ved at koncentrere os om vores kerneområder. For at sikre, at vores patienter stadig modtager fremragende vejledning i rejseprofylakse og vaccinationer, henviser vi til specialiserede rejsevaccinationsselskaber.

Vaccination

Vi tilbyder at hjælpe med enkelte private vacciner. Du skal selv købe og medbringe vaccinen. Herunder kan du se lidt om honoraret samt om de vaccinerer vi kan hjælpe dig med.

Vaccination ved medbragt vaccine 300,00 kr
Pneumokok “Pneumovax” (Kræver revaccination hvert 6. år)
Skoldkopper “Varivax” (Kræver 2 vaccinationer)
Helvedsild “Shingrix” (Kræver 2 vaccinationer)

Attester m.m.

Attestarbejde dækker bl.a. over følgende: Friattest til arbejdsgiver, mulighedserklæring, lægeattest til skolen, varighedserklæring og lægeattest ifm. rejseforsikring/afbud til rejse.

Attestarbejde, pr. påbegyndt 15 min. (Inkl. moms) 600,00 kr
Ansøgning om parkeringskort (Handicap) 600,00 kr
Medicintilskudsansøgning 600,00 kr
Kørekortsattest 600,00 kr
Tillæg til kørekortsattest for diabetikere 150,00 kr
Medicinattest / Pillepas ifm. rejse (Engelsk) 600,00 kr

Gruppe 2-sikrede

Hvis du er i sikringsgruppe 2, har du frihed til at søge behandling hos enhver praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, tandplejer eller kiropraktor. Disse sundhedsprofessionelle har ret til selv at fastsætte størrelsen på honoraret for deres behandlinger.

Dette betyder, at du som patient i sikringsgruppe 2 skal være forberedt på at betale en større del af omkostningerne for sundhedsydelser sammenlignet med patienter i sikringsgruppe 1.

Konsultation (Herunder videokonsultation) 600,00 kr
Sygebesøg 1.800,00 kr
Telefonkonsultation 100,00 kr
E-konsultation 150,00 kr
EKG (Elektrokardiogram) * 150,00 kr
Lungefunktionsundersøgelse * 300,00 kr
Privat sundhedstjek med opfølgning 1.600,00 kr
Privat sundhedstjek, inkl. lungetest, med opfølgning 2.000,00 kr
* + Privatkonsultation

Attester vedr. Forsikring og Pension

FP 100, 140, 402 Aftale foreligger
FP 610, 710, 910 Aftale foreligger
Attester til Patienterstatningen Aftale foreligger
For øvrige attester til tredjepart (efter tidsforbrug):
Pr. påbegyndt 15 min. 600,00 + moms

Honorar er inkl. moms medmindre andet er oplyst. Priser er gældende fra 1. februar 2024.