Tillid og omgangstone

Kære patienter.

Vi forpligter os til at lytte til jer og behandle jeres oplysninger fortroligt. Samtidig forventer vi ærlighed og åbenhed fra jer. Dette samarbejde er nøglen til bedre sundhed for alle.

I klinikken værdsætter vi et stærkt tillidsforhold og en respektfuld omgangstone. Det er vigtig for os, at alle føler sig trygge og respekterede. Derfor beder vi jer om at omgås vores personale og hinanden med venlighed og høflighed. Aggressivitet, usagligt eller grænseoverskridende sprogbrug og kropssprog tolereres ikke.

Tak for at I hjælper med at skabe et positivt og trygt miljø i vores klinik.